Preskočiť na obsah
Slide 1
VÁKUOVÉ TVAROVANIE

Vákuové tvarovanie alebo termoforming je jednou z technológií spracovania plastov, zároveň ide o najstaršiu a najviac používanú metódu.
Materiál je tvarovaný na forme pomocou vákua. To znamená, že základný materiál po nahriatí okopíruje tvar formy, ktorá má podobu finálneho výrobku, s využitím fyzikálnych a mechanických vlastností termoplastických hmôt, ktoré pri zahriatí menia svoj tvar a pri ochladzovaní sa vracajú do tuhého stavu. Výhodou sú nižšie náklady na výrobu formy, rýchla príprava výroby, priestorový tvar výrobku, vysoká detailnosť, možnosť výroby blistrov a vhodnosť pre sériovú výrobu. Vákuové tvarovanie sa používa na výrobu širokej škály výrobkov.