Preskočiť na obsah
Slide 1
POKOVANIE VO VÁKUU

Pokovovanie (metalizácia) pomocou vákua prináša široké možnosti nanášania tenkých vrstiev pre dekoratívne a technické účely. Technológia je ekologická a rýchla, nedochádza k žiadnemu plytvaniu vody alebo znečisteniu. Jej podstatou je odparovanie kovov vo vákuu a kondenzácia pár na chladnom povrchu kovových predmetov. Úspešná aplikácia kovového povlaku je podmienená pravidlami, akými sú výber vhodného materiálu a jeho tepelné spracovanie, technológia výroby a úpravy povrchov. Pod vplyvom vysokého vákua je možné nanášať metalické optické a dekoratívne tenké vrstvy a ich kombinácie, na vodivé aj nevodivé podklady, ako sú kovy, plasty, keramika a pod. Ďalšími výhodami sú široké možnosti uplatnenia na technické, aj dekoratívne účely.