Preskočiť na obsah
Slide 1
Unikátne riešenia, vývoj a výroba pre náročné elektrotechnické výrobky
Od nápadu k produktu za primeranú cenu.

Spoločnosť CDL zabezpečuje celý priebeh vývoja a výroby elektrotechnického zariadenia, od prvej myšlienky, schémy a počiatočného návrhu vývoja, vrátane analýz požiadaviek zákazníka, prípravy konceptu, návrhov kompletného riešenia, cez konštrukciu a vývoj po odsúhlasení zákazníkom, výrobu plošných spojov (DPS), vytvorenie prvého prototypu zariadenia, testovanie až po samotnú sériovú výrobu.

Na druhej strane ponúka vylepšenie a zefektívnenie už existujúceho riešenia – identifikáciou problémy, individuálnym spôsobom riešenia a odstránení problém, optimalizáciu procesu, minimalizáciu risku a nákladov.

Slide 1
Schéma zapojenia a návrh dosky plošných spojov (DPS)

Návrh schémy zapojenia zo správnych komponentov je kľúčová, pričom schéma zapojenia je základný dokument, slúžiaci ako špecifikácia komponentov pre vytvorenie dosky plošných spojov. Kvalitná schéma zapojenia obsahuje aj ďalšie informácie, potrebné pre správne pochopenie funkčnosti zariadenia, podrobne mapuje prepojenie obvodov a súčiastok v jednoducho čitateľnej podobe.

Doska plošných spojov je nevodivá laminátová platňa, ktorá je nosným prvkom elektronických obvodov. Vhodne rozmiestnené obvody, súčiastky a konštrukčné prvky sú pospájané podľa schémy zapojenia vodivými spojmi. Zákazníkom je vytvorený návrh DPS na základe schémy a zabezpečená celá dokumentácia, potrebná pre výrobu dosky plošných spojov.

Slide 1
Výroba prototypu a testovacia prevádzka

Zabezpečenie výroby prototypu vyvinutých zariadení, ako aj výroba v menších sériách je pre spoločnosť štandardom. Prototyp môže byť použitý ako vzorka na testovanie. Pre sériovú výrobu je vypracovaná potrebná dokumentácia. Podstatným krokom vo vývoji elektronického zariadenia je testovacia prevádzka. Samozrejmosťou je zabezpečenie pilotného testovania produktu, ktoré simuluje jeho reálne použitie. V skúšobnej prevádzke je testované malé množstvo jednotiek – prototypov. Skúmané a posudzované sú možnosti výroby, návrh dizajnu alebo aj použiteľnosť dokumentácie. Po ukončení testovacej prevádzky sú odhalené všetky nedostatky zapracované, výsledkom je konečný produkt.

Slide 1
Kvalitný produkt šetriaci náklady

V centre pozornosti je spokojnosť zákazníka. Zariadenie je vyvíjané a vyrábané v súlade s jeho požiadavkami a predstavou. Použitím moderných technológií a kvalitných materiálov, ktoré sú podčiarknuté dlhoročnými skúsenosťami, má CDL vhodné riešenie pre každého zákazníka. Dôkazom sú dlhoroční spokojní odberatelia, ktorí sa na spoločnosť pravidelne obracajú či už pri rozvoji existujúceho produktu, alebo vylepšovaní novej generácie produktov, na základe spokojnosti a kvality odvedených služieb.