Menu Zavrieť
previous arrowprevious arrow
VSTREKOVACIE LISOVANIE

Vďaka svojim vhodným fyzikálnym i mechanickým vlastnostiam a odolnosti voči korózii sú plasty v dnešnej spoločnosti využívané vo veľkej miere. Neustála modernizácia spôsobov ich spracovania prispieva k nárastu efektivity a kvality nielen procesu ako takého, ale i finálnych výrobkov a v neposlednom rade aj k eliminácii energetickej spotreby.
Nakoľko od finálnych plastových súčiastok a dielcov sa vyžaduje maximálna presnosť a stabilita technologických parametrov, dôraz na detail je presne to, na čom technológia vstrekovacieho lisovania buduje svoj kredit.
Pokrok v tejto metóde predstavujú úspory vo viacerých smeroch v súčinnosti s nárastom kvality výsledného výrobku. Nakoľko ide o bezodpadovú technológiu, ktorá navyše nevyžaduje predprípravu polotovarov vo forme predliskov, celý výrobný proces sa skracuje na nevyhnutné minimum, pričom ponúka aj ďalšie výhody.

Vďaka svojim vhodným fyzikálnym i mechanickým vlastnostiam a odolnosti voči korózii sú plasty v dnešnej spoločnosti využívané vo veľkej miere. Neustála modernizácia spôsobov ich spracovania prispieva k nárastu efektivity a kvality nielen procesu ako takého, ale i finálnych výrobkov a v neposlednom rade aj k eliminácii energetickej spotreby.
Nakoľko od finálnych plastových súčiastok a dielcov sa vyžaduje maximálna presnosť a stabilita technologických parametrov, dôraz na detail je presne to, na čom technológia vstrekovacieho lisovania buduje svoj kredit.
Pokrok v tejto metóde predstavujú úspory vo viacerých smeroch v súčinnosti s nárastom kvality výsledného výrobku. Nakoľko ide o bezodpadovú technológiu, ktorá navyše nevyžaduje predprípravu polotovarov vo forme predliskov, celý výrobný proces sa skracuje na nevyhnutné minimum, pričom ponúka aj ďalšie výhody.

Vďaka svojim vhodným fyzikálnym i mechanickým vlastnostiam a odolnosti voči korózii sú plasty v dnešnej spoločnosti využívané vo veľkej miere. Neustála modernizácia spôsobov ich spracovania prispieva k nárastu efektivity a kvality nielen procesu ako takého, ale i finálnych výrobkov a v neposlednom rade aj k eliminácii energetickej spotreby.
Nakoľko od finálnych plastových súčiastok a dielcov sa vyžaduje maximálna presnosť a stabilita technologických parametrov, dôraz na detail je presne to, na čom technológia vstrekovacieho lisovania buduje svoj kredit.
Pokrok v tejto metóde predstavujú úspory vo viacerých smeroch v súčinnosti s nárastom kvality výsledného výrobku. Nakoľko ide o bezodpadovú technológiu, ktorá navyše nevyžaduje predprípravu polotovarov vo forme predliskov, celý výrobný proces sa skracuje na nevyhnutné minimum, pričom ponúka aj ďalšie výhody.

VSTREKOVACIE LISOVANIE – MODERNÁ TECHNOLÓGIA TVÁRNENIA PLASTOV

Prevažná väčšina polymérov je natoľko tvárna, že ich modelovanie do požadovanej formy je reálne prostredníctvom určitej teploty a tlaku. Na tomto princípe je postavený aj spôsob formovania plastov pomocou vstrekovacieho lisovania.

Nakoľko od finálnych plastových súčiastok a dielcov sa vyžaduje maximálna presnosť a stabilita technologických parametrov, dôraz na detail je presne to, na čom technológia vstrekovacieho lisovania buduje svoj kredit.
Pokrok v tejto metóde predstavujú úspory vo viacerých smeroch v súčinnosti s nárastom kvality výsledného výrobku. Nakoľko ide o bezodpadovú technológiu, ktorá navyše nevyžaduje predprípravu polotovarov vo forme predliskov, celý výrobný proces sa skracuje na nevyhnutné minimum, pričom ponúka aj ďalšie výhody.

Prevažná väčšina polymérov je natoľko tvárna, že ich modelovanie do požadovanej formy je reálne prostredníctvom určitej teploty a tlaku. Na tomto princípe je postavený aj spôsob formovania plastov pomocou vstrekovacieho lisovania.

Nakoľko od finálnych plastových súčiastok a dielcov sa vyžaduje maximálna presnosť a stabilita technologických parametrov, dôraz na detail je presne to, na čom technológia vstrekovacieho lisovania buduje svoj kredit.
Pokrok v tejto metóde predstavujú úspory vo viacerých smeroch v súčinnosti s nárastom kvality výsledného výrobku. Nakoľko ide o bezodpadovú technológiu, ktorá navyše nevyžaduje predprípravu polotovarov vo forme predliskov, celý výrobný proces sa skracuje na nevyhnutné minimum, pričom ponúka aj ďalšie výhody.

Prevažná väčšina polymérov je natoľko tvárna, že ich modelovanie do požadovanej formy je reálne prostredníctvom určitej teploty a tlaku. Na tomto princípe je postavený aj spôsob formovania plastov pomocou vstrekovacieho lisovania.

Nakoľko od finálnych plastových súčiastok a dielcov sa vyžaduje maximálna presnosť a stabilita technologických parametrov, dôraz na detail je presne to, na čom technológia vstrekovacieho lisovania buduje svoj kredit.

Prevažná väčšina polymérov je natoľko tvárna, že ich modelovanie do požadovanej formy je reálne prostredníctvom určitej teploty a tlaku. Na tomto princípe je postavený aj spôsob formovania plastov pomocou vstrekovacieho lisovania.

Nakoľko od finálnych plastových súčiastok a dielcov sa vyžaduje maximálna presnosť a stabilita technologických parametrov, dôraz na detail je presne to, na čom technológia vstrekovacieho lisovania buduje svoj kredit.
Pokrok v tejto metóde predstavujú úspory vo viacerých smeroch v súčinnosti s nárastom kvality výsledného výrobku. Nakoľko ide o bezodpadovú technológiu, ktorá navyše nevyžaduje predprípravu polotovarov vo forme predliskov, celý výrobný proces sa skracuje na nevyhnutné minimum, pričom ponúka aj ďalšie výhody.

VSTREKOVACIE LISOVANIE V PRAXI

Vstrekovacie lisovanie má v praxi širokospektrálne využitie v oblasti veľko- i malosériovej výroby, kde nachádza uplatnenie v podobe výrobkov z termoplastov ako sú Polystyrén, Polyamid, acetát celulózy, polyetylén, polypropylén, stabilizovaný tvrdený PVC, polykarbonát, polyformaldehyd a ďalšie hmoty využívané v takmer všetkých priemyselných odvetviach ako sú napríklad:

Vstrekovacie lisovanie má v praxi širokospektrálne využitie v oblasti veľko- i malosériovej výroby, kde nachádza uplatnenie v podobe výrobkov z termoplastov ako sú Polystyrén, Polyamid, acetát celulózy, polyetylén, polypropylén, stabilizovaný tvrdený PVC, polykarbonát, polyformaldehyd a ďalšie hmoty využívané v takmer všetkých priemyselných odvetviach ako sú napríklad:

Vstrekovacie lisovanie má v praxi širokospektrálne využitie v oblasti veľko- i malosériovej výroby, kde nachádza uplatnenie v podobe výrobkov z termoplastov ako sú Polystyrén, Polyamid, acetát celulózy, polyetylén, polypropylén, stabilizovaný tvrdený PVC, polykarbonát, polyformaldehyd a ďalšie hmoty využívané v takmer všetkých priemyselných odvetviach ako sú napríklad:

Automobilový priemysel:

Palubové dosky   |   Nárazníky   |   Bandasky a iné

Palubové dosky   |   Nárazníky   |   Bandasky a iné

Palubové dosky   |   Nárazníky   |   Bandasky a iné

Zdravotnícky priemysel:

Plastové fľaštičky na lieky a liečivá  |  Vitamíny

Plastové fľaštičky na lieky a liečivá  |  Vitamíny

Plastové fľaštičky na lieky a liečivá  |  Vitamíny

Elektrotechnický priemysel:

Dekoračné reflexné vrstvy na sanitárne obkladačky a sklenené listely

Dekoračné reflexné vrstvy na sanitárne obkladačky a sklenené listely

Ozubené kolesá  |  Súčiastky

Spotrebný priemysel
VSTREKOVACIE LISOVANIE A SÚVISIACE VÝHODY

Vzhľadom k modernizácii a vylepšeniam technológie ako celku a tiež lisovacích strojov a foriem, je proces lisovania vstrekovaním schopný poskytnúť nasledovné výhody pre zákazníka vo forme plusov finálneho výrobku ako i pre výrobcu prostredníctvom efektívneho využitia zariadenia.

Vzhľadom k modernizácii a vylepšeniam technológie ako celku a tiež lisovacích strojov a foriem, je proces lisovania vstrekovaním schopný poskytnúť nasledovné výhody pre zákazníka vo forme plusov finálneho výrobku ako i pre výrobcu prostredníctvom efektívneho využitia zariadenia.

Vzhľadom k modernizácii a vylepšeniam technológie ako celku a tiež lisovacích strojov a foriem, je proces lisovania vstrekovaním schopný poskytnúť nasledovné výhody pre zákazníka vo forme plusov finálneho výrobku ako i pre výrobcu prostredníctvom efektívneho využitia zariadenia.

VÝHODY VÝROBKOV:

1. Vysoká kvalita plastových dielov
2. Možnosť spracovania plastov i termoplastov
3. Vysoká tvarová a rozmerová presnosť
4. Veľmi dobré mechanické a fyzikálne vlastnosti výrobkov
5. Rôzne tvary, veľkosti, hmotnosť – jednoduché/ zložité, malé/ veľké, od niekoľko g po desiatky kg
6. Bez nutnosti predliskov a ďalšieho opracovania (napr. delenie dielov)

1. Vysoká kvalita plastových dielov
2. Možnosť spracovania plastov i termoplastov
3. Vysoká tvarová a rozmerová presnosť
4. Veľmi dobré mechanické a fyzikálne vlastnosti výrobkov
5. Rôzne tvary, veľkosti, hmotnosť – jednoduché/ zložité, malé/ veľké, od niekoľko g po desiatky kg
6. Bez nutnosti predliskov a ďalšieho opracovania (napr. delenie dielov)

1. Vysoká kvalita plastových dielov
2. Možnosť spracovania plastov i termoplastov
3. Vysoká tvarová a rozmerová presnosť
4. Veľmi dobré mechanické a fyzikálne vlastnosti výrobkov
5. Rôzne tvary, veľkosti, hmotnosť – jednoduché/ zložité, malé/ veľké, od niekoľko g po desiatky kg
6. Bez nutnosti predliskov a ďalšieho opracovania (napr. delenie dielov)

VÝHODY VÝROBNÉHO PROCESU:

1. Optimálna energetická náročnosť
2. Vysoká efektivita stroja
3. Bezodpadová technológia
4. Plne automatizovaná výroba
5. Čistý a manipulačne nenáročný proces
6. Skrátenie výrobného cyklu

1. Optimálna energetická náročnosť
2. Vysoká efektivita stroja
3. Bezodpadová technológia
4. Plne automatizovaná výroba
5. Čistý a manipulačne nenáročný proces
6. Skrátenie výrobného cyklu

1. Optimálna energetická náročnosť
2. Vysoká efektivita stroja
3. Bezodpadová technológia
4. Plne automatizovaná výroba
5. Čistý a manipulačne nenáročný proces
6. Skrátenie výrobného cyklu

AKO FUNGUJE LISOVANIE VSTREKOVANÍM ?

Princíp vstrekovacieho lisovania spočíva vo vstrekovaní tekutého plastu do formy, v ktorej sa vytvaruje, schladí a následne vypudí zo zariadenia.
Vzájomná kooperácia vstrekovacieho stroja a formovacieho zariadenia predstavuje základ tohto technologického procesu bez nutnosti ďalších strojov a prístrojov. Vstrekovacie lisovanie si nevyžaduje predvýlisky, ani následné doopracovanie výstreku, čím sa celý výrobný proces skráti pri súčasnej eliminácie energetického výdaja.

Princíp vstrekovacieho lisovania spočíva vo vstrekovaní tekutého plastu do formy, v ktorej sa vytvaruje, schladí a následne vypudí zo zariadenia.
Vzájomná kooperácia vstrekovacieho stroja a formovacieho zariadenia predstavuje základ tohto technologického procesu bez nutnosti ďalších strojov a prístrojov. Vstrekovacie lisovanie si nevyžaduje predvýlisky, ani následné doopracovanie výstreku, čím sa celý výrobný proces skráti pri súčasnej eliminácie energetického výdaja.

Princíp vstrekovacieho lisovania spočíva vo vstrekovaní tekutého plastu do formy, v ktorej sa vytvaruje, schladí a následne vypudí zo zariadenia.
Vzájomná kooperácia vstrekovacieho stroja a formovacieho zariadenia predstavuje základ tohto technologického procesu bez nutnosti ďalších strojov a prístrojov. Vstrekovacie lisovanie si nevyžaduje predvýlisky, ani následné doopracovanie výstreku, čím sa celý výrobný proces skráti pri súčasnej eliminácie energetického výdaja.

TECHNOLOGICKÝ POSTUP VSTREKOVACIEHO LISOVANIA:

Doplnenie materiálu

Doplnenie materiálu

Doplnenie materiálu

Nasypanie tuhých plastových granúl do vstrekovacieho stroja.

Nasypanie tuhých plastových granúl do vstrekovacieho stroja.

Nasypanie tuhých plastových granúl do vstrekovacieho stroja.

Tavenie plastifikácia

Tavenie plastifikácia

Tavenie plastifikácia

(Termo)plastický materiál sa ohreje do tekutého stavu.

(Termo)plastický materiál sa ohreje do tekutého stavu.

(Termo)plastický materiál sa ohreje do tekutého stavu.

Injektáž

Injektáž

Injektáž

Pod tlakom je tryskou vstrekovacieho stroja vstrekovaný do uzatvoreného priestoru – formy.

Pod tlakom je tryskou vstrekovacieho stroja vstrekovaný do uzatvoreného priestoru – formy.

Pod tlakom je tryskou vstrekovacieho stroja vstrekovaný do uzatvoreného priestoru – formy.

Chladenie

Chladenie

Chladenie

Využívajú sa drôty, pásy, prášky, ktorých odparené častice sa presúvajú priamo k cieľovému substrátu.

Využívajú sa drôty, pásy, prášky, ktorých odparené častice sa presúvajú priamo k cieľovému substrátu.

Využívajú sa drôty, pásy, prášky, ktorých odparené častice sa presúvajú priamo k cieľovému substrátu.

Vypudenie

Vypudenie

Vypudenie

Výstreku z formy.

Výstreku z formy.

Výstreku z formy.

Uvedený proces sa cyklicky opakuje podľa nastavenia stroja.

Horúce vtokové systémy dokážu vstrekovať malé dielce do viactvarých foriem, v prípade väčších rozmerov dochádza k viacbodovému vstrekovaniu do jednej veľkej formy.

Uvedený proces sa cyklicky opakuje podľa nastavenia stroja.

Horúce vtokové systémy dokážu vstrekovať malé dielce do viactvarých foriem, v prípade väčších rozmerov dochádza k viacbodovému vstrekovaniu do jednej veľkej formy.

Uvedený proces sa cyklicky opakuje podľa nastavenia stroja.

Horúce vtokové systémy dokážu vstrekovať malé dielce do viactvarých foriem, v prípade väčších rozmerov dochádza k viacbodovému vstrekovaniu do jednej veľkej formy.

VSTREKOVACÍ LIS ENGEL

Pri výliskoch je kladený dôraz na vysokú presnosť a stabilitu požadovaných technologických parametrov, preto v našej výrobe používame vysoko profesionálne vstrekovacie lisy značky Engel, typ Victory, podtyp 110/500 a 90/110. Ide o univerzálne bezstĺpové stroje pre výrobu technických výliskov postavené na efektívnom modulárnom systéme. Flexibilita osvedčenej bezstĺpovej technológie umožňuje využiť aj pomerne malý stroj na veľké či rôznotvaré formy inovatívnych dizajnov s možnosťou ich rýchlej výmeny.

Pri výliskoch je kladený dôraz na vysokú presnosť a stabilitu požadovaných technologických parametrov, preto v našej výrobe používame vysoko profesionálne vstrekovacie lisy značky Engel, typ Victory, podtyp 110/500 a 90/110. Ide o univerzálne bezstĺpové stroje pre výrobu technických výliskov postavené na efektívnom modulárnom systéme. Flexibilita osvedčenej bezstĺpovej technológie umožňuje využiť aj pomerne malý stroj na veľké či rôznotvaré formy inovatívnych dizajnov s možnosťou ich rýchlej výmeny.

Pri výliskoch je kladený dôraz na vysokú presnosť a stabilitu požadovaných technologických parametrov, preto v našej výrobe používame vysoko profesionálne vstrekovacie lisy značky Engel, typ Victory, podtyp 110/500 a 90/110. Ide o univerzálne bezstĺpové stroje pre výrobu technických výliskov postavené na efektívnom modulárnom systéme. Flexibilita osvedčenej bezstĺpovej technológie umožňuje využiť aj pomerne malý stroj na veľké či rôznotvaré formy inovatívnych dizajnov s možnosťou ich rýchlej výmeny.

Konštrukčne zostavený vodorovne, poháňaný tlakovým olejom, plne elektrický vstrekovací lis ENGEL Victory s možnosťou (polo)automatického ovládania poskytuje nasledovné výhody:

Konštrukčne zostavený vodorovne, poháňaný tlakovým olejom, plne elektrický vstrekovací lis ENGEL Victory s možnosťou (polo)automatického ovládania poskytuje nasledovné výhody:

Konštrukčne zostavený vodorovne, poháňaný tlakovým olejom, plne elektrický vstrekovací lis ENGEL Victory s možnosťou (polo)automatického ovládania poskytuje nasledovné výhody:

• efektívna spotreba – prostredníctvom nízkeho trenia, skrátenia doby vstrekovacieho cyklu, lepšieho vstrekovacieho i uzatváracieho tlaku a redukcie vstrekovanej dávky materiálu
• vysoká produktivita
• stabilita a odolnosť konštrukcie
• vysoká presnosť nastavených parametrov
• univerzálnosť – možnosť použitia viacerých foriem a ich rýchla výmena
• čistá prevádzka

• efektívna spotreba – prostredníctvom nízkeho trenia, skrátenia doby vstrekovacieho cyklu, lepšieho vstrekovacieho i uzatváracieho tlaku a redukcie vstrekovanej dávky materiálu
• vysoká produktivita
• stabilita a odolnosť konštrukcie
• vysoká presnosť nastavených parametrov
• univerzálnosť – možnosť použitia viacerých foriem a ich rýchla výmena
• čistá prevádzka

• efektívna spotreba – prostredníctvom nízkeho trenia, skrátenia doby vstrekovacieho cyklu, lepšieho vstrekovacieho i uzatváracieho tlaku a redukcie vstrekovanej dávky materiálu
• vysoká produktivita
• stabilita a odolnosť konštrukcie
• vysoká presnosť nastavených parametrov
• univerzálnosť – možnosť použitia viacerých foriem a ich rýchla výmena
• čistá prevádzka

MÁTE ZÁUJEM O NAŠE SLUŽBY?

Neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať! Radi s vami preberieme individuálne riešenia konkrétnych produktov a navrhneme pre vás tú najlepšiu alternatívu, s ktorou budete spokojní vy, ale aj odberateľ vašich produktov.

Neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať! Radi s vami preberieme individuálne riešenia konkrétnych produktov a navrhneme pre vás tú najlepšiu alternatívu, s ktorou budete spokojní vy, ale aj odberateľ vašich produktov.

Neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať! Radi s vami preberieme individuálne riešenia konkrétnych produktov a navrhneme pre vás tú najlepšiu alternatívu, s ktorou budete spokojní vy, ale aj odberateľ vašich produktov.

next arrownext arrow
Slider