Menu Zavrieť
previous arrowprevious arrow
VÁKUOVÉ POKOVOVANIE AKO OPTIMÁLNA POVRCHOVÁ ÚPRAVA MATERIÁLOV

Vákuové pokovovanie alebo pokovovanie vo vákuu je jednou z možností finalizácie povrchovej vrstvy produktov. Technológia nanášania tenkých vrstiev/ filmov na kovové i nekovové povrchy využíva ako zdrojový materiál kov, zliatinu, oxid, sulfid, haloid. Tie sú nanášané vo vysokom vákuu, v ktorom po odparení častíc dochádza k ich kondenzácii a opätovnému návratu do tuhého stavu. Takto získaná povrchová vrstva vytvára dokonalú fasádu s vylepšenými mechanickými i estetickými vlastnosťami. Vákuovo pokovované diely nevyžadujú žiadne ďalšie úpravy a poskytujú širokú škálu využitia v konštrukcii i dizajne.

Vákuové pokovovanie alebo pokovovanie vo vákuu je jednou z možností finalizácie povrchovej vrstvy produktov. Technológia nanášania tenkých vrstiev/ filmov na kovové i nekovové povrchy využíva ako zdrojový materiál kov, zliatinu, oxid, sulfid, haloid. Tie sú nanášané vo vysokom vákuu, v ktorom po odparení častíc dochádza k ich kondenzácii a opätovnému návratu do tuhého stavu. Takto získaná povrchová vrstva vytvára dokonalú fasádu s vylepšenými mechanickými i estetickými vlastnosťami. Vákuovo pokovované diely nevyžadujú žiadne ďalšie úpravy a poskytujú širokú škálu využitia v konštrukcii i dizajne.

Vákuové pokovovanie alebo pokovovanie vo vákuu je jednou z možností finalizácie povrchovej vrstvy produktov. Technológia nanášania tenkých vrstiev/ filmov na kovové i nekovové povrchy využíva ako zdrojový materiál kov, zliatinu, oxid, sulfid, haloid. Tie sú nanášané vo vysokom vákuu, v ktorom po odparení častíc dochádza k ich kondenzácii a opätovnému návratu do tuhého stavu. Takto získaná povrchová vrstva vytvára dokonalú fasádu s vylepšenými mechanickými i estetickými vlastnosťami. Vákuovo pokovované diely nevyžadujú žiadne ďalšie úpravy a poskytujú širokú škálu využitia v konštrukcii i dizajne.

VÁKUOVÉ POKOVOVANIE V PRAXI

Úprava povrchov materiálov pokovovaním vo vákuu má širokospektrálne využitie. Súčiastky a komponenty finalizované spôsobom vákuového pokovovania sa využívajú v nasledovných odvetviach:

Úprava povrchov materiálov pokovovaním vo vákuu má širokospektrálne využitie. Súčiastky a komponenty finalizované spôsobom vákuového pokovovania sa využívajú v nasledovných odvetviach:

Úprava povrchov materiálov pokovovaním vo vákuu má širokospektrálne využitie. Súčiastky a komponenty finalizované spôsobom vákuového pokovovania sa využívajú v nasledovných odvetviach:

Strojárstvo a priemysel

Rôzne drobné plastové súčiastky   |   Aktívne, pasívne vrstvy snímačov (piezokeramické, rezistívne, magnetické a i.)   |   Elektrónové disky   |   Vonkajší povrch a vnútorné odrazové plochy reflektorov batériových svietidiel   |   Odrazové plochy bicyklových, motocyklových a automobilových reflektorov   |   Elektródy a kontakty elektronických súčiastok   |   Elektromagnetické tienenie krytov elektrických zariadení

Rôzne drobné plastové súčiastky   |   Aktívne, pasívne vrstvy snímačov (piezokeramické, rezistívne, magnetické a i.)   |   Elektrónové disky   |   Vonkajší povrch a vnútorné odrazové plochy reflektorov batériových svietidiel   |   Odrazové plochy bicyklových, motocyklových a automobilových reflektorov   |   Elektródy a kontakty elektronických súčiastok   |   Elektromagnetické tienenie krytov elektrických zariadení

Rôzne drobné plastové súčiastky   |   Aktívne, pasívne vrstvy snímačov (piezokeramické, rezistívne, magnetické a i.)   |   Elektrónové disky   |   Vonkajší povrch a vnútorné odrazové plochy reflektorov batériových svietidiel   |   Odrazové plochy bicyklových, motocyklových a automobilových reflektorov   |   Elektródy a kontakty elektronických súčiastok   |   Elektromagnetické tienenie krytov elektrických zariadení

Dizajn

Dekoračné reflexné vrstvy na dekoračnú keramiku   |   Dekoračné reflexné vrstvy na bižutérne sklá, MC chatony   |   Ozdobné nápisy a obrazce na krytoch zariadení   |   Bohato tvarované súčasti stropných svietidiel

Dekoračné reflexné vrstvy na dekoračnú keramiku   |   Dekoračné reflexné vrstvy na bižutérne sklá, MC chatony   |   Ozdobné nápisy a obrazce na krytoch zariadení   |   Bohato tvarované súčasti stropných svietidiel

Dekoračné reflexné vrstvy na dekoračnú keramiku   |   Dekoračné reflexné vrstvy na bižutérne sklá, MC chatony   |   Ozdobné nápisy a obrazce na krytoch zariadení   |   Bohato tvarované súčasti stropných svietidiel

Stavebníctvo

Dekoračné reflexné vrstvy na sanitárne obkladačky a sklenené listely

Dekoračné reflexné vrstvy na sanitárne obkladačky a sklenené listely

Dekoračné reflexné vrstvy na sanitárne obkladačky a sklenené listely

Iné

Optické vrstvy   |   Tónovanie celofánových fólií

Optické vrstvy   |   Tónovanie celofánových fólií

Optické vrstvy   |   Tónovanie celofánových fólií

VÝHODY VÁKUOVÉHO POKOVOVANIA POVRCHOV

Technicky a prakticky odborne prevedená úprava pokovania vo vákuu prispieva k zlepšeniu a zvýšeniu technických charakteristík finálneho produktu. Vynechaním uvedeného procesu dochádza naopak k degradácii jeho využitia i trvácnosti. Vákuovým pokovovaním je možné dosiahnuť nasledovné výhody výrobku v rámci ochrany, vylepšenia vlastností a dizajnu:

Technicky a prakticky odborne prevedená úprava pokovania vo vákuu prispieva k zlepšeniu a zvýšeniu technických charakteristík finálneho produktu. Vynechaním uvedeného procesu dochádza naopak k degradácii jeho využitia i trvácnosti. Vákuovým pokovovaním je možné dosiahnuť nasledovné výhody výrobku v rámci ochrany, vylepšenia vlastností a dizajnu:

Technicky a prakticky odborne prevedená úprava pokovania vo vákuu prispieva k zlepšeniu a zvýšeniu technických charakteristík finálneho produktu. Vynechaním uvedeného procesu dochádza naopak k degradácii jeho využitia i trvácnosti. Vákuovým pokovovaním je možné dosiahnuť nasledovné výhody výrobku v rámci ochrany, vylepšenia vlastností a dizajnu:

1. Ochrana proti mechanickému poškodeniu
2. Ochrana proti korózii a iným nepriaznivým externým vplyvom
3. Zvýšenie úžitkových vlastností finálneho produktu
4. Zlepšenie mechanických vlastností
5. Predĺženie funkčnosti a trvácnosti
6. Nové možnosti využitia
7. Možnosť aplikácie i na nekovové materiály
8. Dizajnový efekt
9. Konštrukčná voľnosť riešení
10. Pozdvihnutie celkovej kvality výrobku

1. Ochrana proti mechanickému poškodeniu
2. Ochrana proti korózii a iným nepriaznivým externým vplyvom
3. Zvýšenie úžitkových vlastností finálneho produktu
4. Zlepšenie mechanických vlastností
5. Predĺženie funkčnosti a trvácnosti
6. Nové možnosti využitia
7. Možnosť aplikácie i na nekovové materiály
8. Dizajnový efekt
9. Konštrukčná voľnosť riešení
10. Pozdvihnutie celkovej kvality výrobku

1. Ochrana proti mechanickému poškodeniu
2. Ochrana proti korózii a iným nepriaznivým externým vplyvom
3. Zvýšenie úžitkových vlastností finálneho produktu
4. Zlepšenie mechanických vlastností
5. Predĺženie funkčnosti a trvácnosti
6. Nové možnosti využitia
7. Možnosť aplikácie i na nekovové materiály
8. Dizajnový efekt
9. Konštrukčná voľnosť riešení
10. Pozdvihnutie celkovej kvality výrobku

AKO FUNGUJE VÁKUOVÉ POKOVOVANIE?

Vákuové pokovovanie funguje na princípe odparovania kovov vo vysokom vákuu a ich následnej kondenzácie na chladnom povrchu. Najčastejšie používané kovy sú Al, Ag, Rh, Cr, Ti, Zn, Mg, ktoré sa nanášajú v hrúbkach 1 – 3 µm. Nakoľko pri tomto procese nedochádza k ponoreniu výrobku do média, nezvyšuje sa jeho povrchová teplota, ani ním nepreteká elektrický prúd, môžu ho podstúpiť rovnako vodivé ako nevodivé materiály. Týmto spôsobom sa môžu upravovať kovy, sklá a tiež plasty.

Vákuové pokovovanie funguje na princípe odparovania kovov vo vysokom vákuu a ich následnej kondenzácie na chladnom povrchu. Najčastejšie používané kovy sú Al, Ag, Rh, Cr, Ti, Zn, Mg, ktoré sa nanášajú v hrúbkach 1 – 3 µm. Nakoľko pri tomto procese nedochádza k ponoreniu výrobku do média, nezvyšuje sa jeho povrchová teplota, ani ním nepreteká elektrický prúd, môžu ho podstúpiť rovnako vodivé ako nevodivé materiály. Týmto spôsobom sa môžu upravovať kovy, sklá a tiež plasty.

Vákuové pokovovanie funguje na princípe odparovania kovov vo vysokom vákuu a ich následnej kondenzácie na chladnom povrchu. Najčastejšie používané kovy sú Al, Ag, Rh, Cr, Ti, Zn, Mg, ktoré sa nanášajú v hrúbkach 1 – 3 µm. Nakoľko pri tomto procese nedochádza k ponoreniu výrobku do média, nezvyšuje sa jeho povrchová teplota, ani ním nepreteká elektrický prúd, môžu ho podstúpiť rovnako vodivé ako nevodivé materiály. Týmto spôsobom sa môžu upravovať kovy, sklá a tiež plasty.

TECHNOLOGICKÝ POSTUP VÁKUOVÉHO POKOVOVANIA:

Prípravná fáza

Prípravná fáza

Prípravná fáza

Proces pokovovania

Proces pokovovania

Proces pokovovania

Tvorba vákua v komore

Tvorba vákua v komore

Tvorba vákua v komore

Pred vložením predmetov do vákua je nevyhnutné odstrániť všetky nečistoty a mastnotu pomocou brúsenia, leštenia a odmastenia.

Pred vložením predmetov do vákua je nevyhnutné odstrániť všetky nečistoty a mastnotu pomocou brúsenia, leštenia a odmastenia.

Pred vložením predmetov do vákua je nevyhnutné odstrániť všetky nečistoty a mastnotu pomocou brúsenia, leštenia a odmastenia.

Príprava povrchu materiálu

Príprava povrchu materiálu

Príprava povrchu materiálu

Ukladanie súčiastok a odparovacieho kovu

Ukladanie súčiastok a odparovacieho kovu

Ukladanie súčiastok a odparovacieho kovu

Eliminácia nečistôt

Eliminácia nečistôt

Eliminácia nečistôt

Pomocou výboja vysokého napätia. Proces môžu podstúpiť rovnako vodivé ako nevodivé materiály. Týmto spôsobom sa môžu upravovať kovy, sklá a tiež plasty.

Pomocou výboja vysokého napätia. Proces môžu podstúpiť rovnako vodivé ako nevodivé materiály. Týmto spôsobom sa môžu upravovať kovy, sklá a tiež plasty.

Pomocou výboja vysokého napätia. Proces môžu podstúpiť rovnako vodivé ako nevodivé materiály. Týmto spôsobom sa môžu upravovať kovy, sklá a tiež plasty.

Odparovanie kovu

Odparovanie kovu

Odparovanie kovu

Využívajú sa drôty, pásy, prášky, ktorých odparené častice sa presúvajú priamo k cieľovému substrátu.

Využívajú sa drôty, pásy, prášky, ktorých odparené častice sa presúvajú priamo k cieľovému substrátu.

Využívajú sa drôty, pásy, prášky, ktorých odparené častice sa presúvajú priamo k cieľovému substrátu.

Kondenzácia na substráte

Kondenzácia na substráte

Kondenzácia na substráte

Skondenzovaná vrstva priľne a presne kopíruje povrch súčiastky.

Skondenzovaná vrstva priľne a presne kopíruje povrch súčiastky.

Skondenzovaná vrstva priľne a presne kopíruje povrch súčiastky.

MÁTE ZÁUJEM O NAŠE SLUŽBY?

Neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať! Radi s vami preberieme individuálne riešenia konkrétnych produktov a navrhneme pre vás tú najlepšiu alternatívu, s ktorou budete spokojní vy, ale aj odberateľ vašich produktov.

Neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať! Radi s vami preberieme individuálne riešenia konkrétnych produktov a navrhneme pre vás tú najlepšiu alternatívu, s ktorou budete spokojní vy, ale aj odberateľ vašich produktov.

Neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať! Radi s vami preberieme individuálne riešenia konkrétnych produktov a navrhneme pre vás tú najlepšiu alternatívu, s ktorou budete spokojní vy, ale aj odberateľ vašich produktov.

next arrownext arrow
Slider